Kerjaya
Oct 19, 2015, 10:30pm

Dijemput Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma ?


Anda dijemput temuduga latihan separa perubatan bertaraf diploma ? Dapatkan Panduan Contoh Soalan Temuduga Latihan Separa Perubatan di sini. Ya. saya akan kongsikan kepada anda yang bakal menghadiri temuduga (Gabungan 10 Latihan) sesi julai 2015 mulai 25 Oktober 2015 – 30 Oktober 2015. Sebelum itu saya ucapkan tahniah buat anda yang menerima SMS dan Email seperti berikut ;

Temuduga Latihan Separa Perubatan dari SMS

Semakan Temuduga Latihan Separa Perubatan

Jangan risau sekiranya anda memohon jawatan Separa Perubatan dan menduduki peperiksaan online maka anda sepatutnya layak untuk menghadiri Temuduga Latihan Separa Perubatan ini. Tidak terima email dan juga jemputan melalui SMS anda masih mempunyai peluang terakhir iaitu lakukan semakan secara online di laman berikut ;

–> Semakan Temuduga Latihan Separa Perubatan

Apa Itu Latihan Separa Perubatan?

Temuduga Latihan Separa Perubatan

Latihan Separa Perubatan merupakan di antara salah satu latihan yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ( SPA ) bagi mereka yang ingin berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KMM) dan ianya perlu melepasi peperiksaan ataupun temuduga bagi tujuan itu.

Bila Pengambilan Sekiranya Temuduga Ini Berjaya?

Pengambilan untuk mengikuti Latihan Separa Perubatan bagi mereka yang telah berjaya adalah sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap-tiap tahun iaitu pada bulan Januari dan juga Julai. Jadi sekiranya anda dijemput temuduga bulan April bermakna anda akan mengikuti latihan pada bulan JULAI.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Syarat Kelayakan Temuduga Separa Perubatan

Tugas saya untuk menerangkan kepada anda yang layak dipanggil Temuduga Latihan Separa Perubatan secara ringkas. Apakah syarat kelayakan anda dan umur Calon untuk mengikuti Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma supaya tidak berlaku kesalahpahaman.

Pemohon hendaklah mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan SPM Mengikut Sistem Terbuka Untuk Latihan Ke Perkhidmatan Awam

Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi.

a) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau
b) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, dengan dua mata pelajaran adalah diperingkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
c) Memenuhi syarat Bahasa Malaysia, sama ada Kepujian atau Lulus dan subjek-subjek tertentu seperti mana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

** Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang mempunyai kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan), Sains/Sains Tulen, Bahasa Inggeris dan Matematik.

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan;

Pegawai sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan hendaklah berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

Maklumat Lanjut Gabungan 10 Latihan Separa Perubatan

Temuduga Latihan Separa Perubatan

Berdasarkan petikan daripada SMS yang berbunyi seperti berikut :

RM0.00 SPA: ANDA DIJEMPUT MENGHADIRI TEMUDUGA LATIHAN SEPARA PERUBATAN BERTARAF DIPLOMA (CALON SEMENANJUNG). SILA LAYARI www.spa.gov.my. T.KASIH..

Mereka emailkan kepada saya dan bertanya melalui Facebook Fan Page saya. Apakah maksud gabungan 10 latihan itu? Boleh teruskan dengan lebih lanjut. Baik 10 gabungan latihan membawa maksud 10 jenis jawatan yang seperti berikut :

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Sumber : eida8mei89.blogspot.com

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor
 2. Kolej Kesihatan Awam Kuching, Sarawak

Syarat Latihan: 

i) Warganegara Malaysia
ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:
Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Latihan Jurupulih Perubatan Anggota

Jurupulih Perubatan Anggota

Sumber : akubintangtimur.blogspot.com

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia
ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus BahasanMalaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:
Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota) Gred U29.

Latihan Jurupulih Perubatan Cara Kerja

Jurupulih Perubatan Cara Kerja

Sumber : www.kist.edu.my

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia
ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:
Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Perhatian: 
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jurupulih Perubatan (Cara Kerja) Gred U29.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Latihan Jururawat

Latihan Jururawat

Sumber : examkerajaan.net

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan:

 1. 3 tahun (bagi calon Lantikan Terus)
 2. 1 tahun (bagi calon PSL daripada Jururawat Masyarakat)

Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Tempat Latihan:

 1. Kolej Kejururawatan Alor Setar, Kedah
 2. Kolej Kejururawatan Sungai Petani, Kedah
 3. Kolej Kejururawatan Pulau Pinang
 4. Kolej Kejururawatan Ipoh, Perak
 5. Kolej Kejururawatan Taiping, Perak
 6. Kolej Kejururawatan Seremban, Negeri Sembilan
 7. Kolej Kejururawatan Melaka
 8. Kolej Kejururawatan Muar, Johor
 9. Kolej Kejururawatan Johor Bahru, Johor
 10. Kolej Kejururawatan Kuantan, Pahang
 11. Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu, Terengganu
 12. Kolej Kejururawatan Kubang Kerian, Kelantan
 13. Kolej Kejururawatan Sibu, Sarawak
 14. Kolej Kejururawatan Kota Kinabalu, Sabah
 15. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sungai Buloh (KSKB) Selangor
 16. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kuching Sarawak
 17. Kolej Kejururawatan Sandakan, Sabah

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia

ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
Kepujian mata pelajaran Matematik, Sains dan 3 mata pelajaran lain; dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Gred U29.

Latihan Jururawat Pergigian

Jururawat Pergigian

Sumber : praskkk.blogspot.com

Jantina: Perempuan Sahaja
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Tempat Latihan:

 1. Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia
ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat Pergigian apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Perhatian:
Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Pergigian Gred U29.

Temuduga Latihan Separa Perubatan

Latihan Juruteknologi Makmal Perubatan

Juruteknologi Makmal Perubatan

Sumber : kolejteknologimakmalperubatan.blogspot.com

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan, Kuala Lumpur
 2. Kolej Kesihatan Bersekutu (KSKB) Kuching, Sarawak

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia

ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Juruteknologi Makmal Perubatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Perhatian:

Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Latihan Juruteknologi Pergigian

Juruteknologi Pergigian

Sumber : www.hkl.gov.my

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Tempat Latihan:

 1. Pusat Pergigian Kanak-kanak dan Kolej Pergigian Malaysia, Pulau Pinang

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia

ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Juruteknologi Pergigian apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

Perhatian:

Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U29.

Latihan Juru X-Ray

Juru X-Ray

Sumber : hspkpyu.moh.gov.my

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Tempat Latihan:

 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor
 2. Kolej Radiografi Johor Bahru, Johor

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia

ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Perhatian:

Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Juru X-Ray Gred U29.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Temuduga.

Latihan Penolong Pegawai Farmasi

Penolong Pegawai Farmasi

Sumber : hspkpyu.moh.gov.my

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Sungai Buloh, Selangor

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia
ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Perhatian:

Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U29.

Latihan Penolong Pegawai Perubatan

Penolong Pegawai Perubatan

Sumber : imej.spa.gov.my

Jantina: Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan: 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan: RM835.57 sebulan
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan:

 1. Kolej Pembantu Perubatan, Ulu Kinta, Perak
 2. Kolej Pembantu Perubatan Seremban, Negeri Sembilan
 3. Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar, Kedah
 4. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Kuching, Sarawak

Syarat Latihan:

i) Warganegara Malaysia

ii) Umur:

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan. Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iii) Kelayakan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

iv) Keutamaan:

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains/Sains Tulen dan Matematik; Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hospital Rendah adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Penolong Pegawai Perubatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan

Perhatian:

Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29.

Panduan Temuduga Latihan Separa Perubatan

Temuduga Latihan Separa Perubatan

 

Kalau Tak Prepare memang susah nak LULUS Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma ini. Usah risau, saya sendiri akan bantu anda! Saya sediakan Panduan Untuk Anda ! Sila daftar di link eksklusif di bawah bagi membolehkan anda mendapatkan rujukan dan soalan ramalan yang sering ditanya ketika temuduga.

Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma

Prof Hariz : Jangan tunggu lama-lama kalau nak lulus ! Buat tindakan segera dengan daftar di Pakej Rujukan Temuduga Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma

Pasarkan Produk Anda Bersama ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut:

ProfHariz

No.1 Modern Muslim's Lifestyle Website in Malaysia

Beli Sekarang
Waze / Google Map

Malaysia

   
Pasarkan Produk Anda Bersama ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut:

Call Whatsapp Layari Website

Pasarkan Produk Anda Bersama ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut: