Review
Mar 19, 2018, 12:20pm

Program Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan Terbaik di Malaysia


Kerjaya sebagai pendidik bukanlah sesuatu yang mudah kerana menjadi seorang pendidik memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga kecekapan dalam melakukan pelbagai pekerjaan termasuklah mendidik anak bangsa agar mereka menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Kerjaya seperti guru, pensyarah, pengusaha taska atau tadika mahupun pengasuh ataupun pendidik taska dan tadika, setiap pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia dan memerlukan kemahiran yang tinggi.

Antara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan yang bagus

Dalam anda menjalankan tugas anda sebagai pendidik, anda perlu sentiasa meningkatkan kemahiran yang dimiliki agar anda boleh menjadi pendidik yang terbaik serta dapat mengajar dengan betul. Anda juga perlu mempunyai teknik – teknik untuk mengajar agar anda dapat menarik minat pelajar untuk mendengar apa yang diajari. Para pengusaha taska dan tadika juga perlu mengetahui cara pengurusan yang betul maka adalah penting untuk anda menghadiri program latihan kepimpinan esekutif untuk pengurusan.

Selain Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Kenapa Anda Perlu Menghadiri Program Latihan Kepimpinan Esekutif?

Antara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Program latihan kepimpinan adalah penting untuk anda yang mempunyai kerjaya sebagai pendidik kerana ia boleh membantu anda untuk memudahkan pekerjaan anda daripada pelbagai aspek. Program ini mempunyai pelbagai manfaat yang boleh digunakan oleh semua orang. Selain itu, program ini amat penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam mempertingkatkan lagi ilmu kepimpinan di dalam sesuatu organisasi atau kelompok. Jadi, mengapa anda perlu menyertai program latihan kepimpinan esekutif?

1. Meningkatkan Kualiti Personal

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti personal di dalam kerjaya anda adalah dengan menghadiri program latihan kepimpinan. Segala cara dan juga teknik yang dikongsi akan membantu anda untuk mempraktikkan serta boleh diaplikasi oleh semua orang. Kualiti personal yang mantap akan membolehkan anda untuk meningkatkan prestasi anda di tempat kerja. Maka, anda boleh menghadiri program kepimpinan untuk membantu meningkatkan lagi kualiti personal anda sebagai seorang pendidik ataupun pengurus.

2. Untuk Kepentingan Bersama

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Sekiranya anda bersetuju untuk menyertai program latihan kepimpinan, manfaat tersebut bukan sahaja boleh dinikmati oleh diri anda sendiri, malah anda juga akan memberikan manfaat kepada orang yang dipimpin ataupun kepada pelajar anda. Hal ini kerana, sekiranya anda mempelajari sesuatu yang baru daripada program latihan kepimpinan tersebut, maka anda boleh berkongsi pengalaman anda bersama orang yang dipimpin ataupun diajar. Ini akan membuatkan semua orang boleh meningkatkan ilmu masing – masing.

3. Menambahkan Potensi Kepimpinan

Terdapar Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Ilmu pengetahuan dan juga teknik – teknik yang dikongsi ketika anda menyertai program latihan kepimpinan adalah penting untuk anda meningkatkan lagi potensi kepimpinan yang ada di dalam diri anda. Anda juga boleh meningkatkan jati diri serta motivasi ketika anda mempelajari sesuatu yang baru kerana orang yang mampu memimpin adalah orang yang sentiasa mempunyai motivasi serta jati diri yang tinggi. Malah, nilai – nilai kepimpinan yang anda dapat akan membolehkan anda untuk menjadi seorang yang berfikir secara matang.

4. Menjadikan Jiwa Yang Berani Mengambil Risiko

Antara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Anda pasti akan menjadi seorang yang lebih berani untuk mengambil risiko dalam melakukan sesuatu sekiranya anda telahpun mempunyai pengalaman serta ilmu di dalam bidang kepimpinan. Hal ini kerana, anda akan mempunyai keupayaan untuk mengira dan meramalkan keputusan sesuatu perkara sebelum anda melakukan perkara tersebut. Dengan ini, anda menjadi seorang yang lebih berani sebelum mengambil risiko dalam melakukan apa sahaja keputusan.

5. Kemampuan Pengelolaan Yang Baik

Selain ada Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Meskipun pekerjaan kita merupakan pengurus mahupun pendidik, anda tidak akan lari daripada memimpin. Hal ini kerana, pengurus perlu menguruskan pekerja bawahan manakala para pendidik pula perlu mengajar para pelajar. Ini membuatkan pekerjaan seperti ini memerlukan anda untuk memimpin. Anda akan mampu untuk mengelola pekerjaan anda dengan lebih baik sekiranya anda mempunyai pengetahuan tentang ilmu kepimpinan dengan menyertai program latihan ini.

6. Mampu Menyelesaikan Masalah

Ada Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Penyelesaian masalah memerlukan anda untuk mempunyai jiwa yang tenang dan juga kepala yang tidak serabut agar anda boleh memikirkan jalan yang terbaik untuk masalah tersebut. Sekiranya anda menyertai program latihan kepimpinan untuk diri anda, maka anda boleh mendapatkan kemahiran untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu membuatkan diri anda berasa serabut dan juga menyusahkan sesiapa. Anda juga pasti akan mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik untuk masalah tersebut.

7. Menjadikan Diri Kreatif Serta Inovatif

Yang ada Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Pernyertaan di dalam program latihan kepimpinan bukan sahaja boleh membantu anda untuk mendapatkan kualiti sebagai seorang pemimpin, malah anda juga boleh menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam melakukan apa – apa perkara. Otak yang kreatif dan inovatif akan membolehkan anda untuk mencipta perkara – perkara baru dan membolehkan anda untuk melihat sesuatu perkara melalui perspektif yang berlainan. Ini akan membuatkan anda menjadi seseorang yang mempunyai minda yang lebih terbuka.

Effective Learning Activities – Program Untuk Meningkatkan Sesi Pembelajaran Dan Latihan

Cara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Dalam dunia pendidikan zaman kini, pendidik mempunyai cabaran untuk menarik perhatian, minat dan fokus pelajar dalam sesi pembelajaran. Pelbagai usaha dan kaedah telah dilaksanakan oleh kerajaan, organisasi pendidikan dan pendidik. Oleh itu, CJ-Eco Training & Consultancy mengambil inisiatif ini dengan memperkenalkan kaedah Effective Learning Activities (ELAS).

Ciri Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Secara ringkasnya , ELAS didefinasikan sebagai satu model latihan atau kaedah pembelajaran  yang merangkumkan elemen TSDR, VAK, PIES, gamification (Games Based Learning) serta mempunyai ciri-ciri pembelajaran yang disampaikan dalam empat kaedah iaitu permainan (games), Story Telling, anologi & metafora, akronim serta lagu & pergerakan yang akan mendapat hasil yang berkesan dalam sesi pembelajaran atau latihan.

Cara-cara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Kaedah ini menggunakan aktiviti-aktiviti dan ‘games’ yang dijalankan sebagai tools dalam sessi pembelajaran. Peserta atau pelajar akan melalui pengalaman di dalam setiap aktiviti dan games yang dijalankan dan mendapat pembelajaran melaluinya atau lebih dikenali sebagai ‘learning by doing’ atau ‘fun learning’ dan lebih ‘seronok belajar’. Di akhir  setiap aktiviti dan games, pendidik akan mengupas atau melakukan ‘debrief’ dengan mengaitkannya dengan subjek yang sedang dibincangkan.

Ciri-ciri Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

ELAS juga membantu pendidik merapatkan jurang antara pelajar dengan aktiviti dan games yang dijalankan mengikut kehendak, keperluan dan gaya generasi terkini.

Biodata Master Trainer Bagi ELAS

Mendapat Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Harun Bin Abu Bakar @ CguJinggo merupakan Pengasas Model Latihan – ELAS (Effective Learning Activities). Berpengalaman selama 26 tahun dalam bidang pembangunan manusia, pembinaan karektor, kem pendidikan luar, softskill, keibubapaan dan LADAP guru sehingga ke peringkat korporat.

Terdapat Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Mendapat pengalaman dan latihan di Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dalam bidang Perhutanan (B.Sc. Perhutanan) serta pengalaman kerja melalui latihan praktikal di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) selaku Pembantu Pegawai Penyelidik dalam bidang Pendidikan  Alam Sekitar. Seterusnya melanjutkan pelajaran melalui latihan kerja di Landsdale Farm School, Perth, Australia dalam bidang Pendidikan Alam Sekitar.

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Mula berkhidmat selaku Jurulatih dan Ketua Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) untuk Modul Pembinaan Karektor, Kenegaraan dan Khidmat Komuniti di beberapa kem sepanjang tahun 2004-2007.

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Menjenama semula ‘Eco Kid Adventure’ yang ditubuhkan sebelumnya pada tahun 1992 kepada ‘CJ Eco Training & Consultancy’ pada 2012 dan mula mempraktikkan kaedah penyampaian yang berkonsepkan kepada prop dan aktiviti.

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Melalui kaedah penyampaian kepada aktiviti dengan memindahkan ‘content’ latihan daripada ‘slide’ kepada ‘prop’ dan aktiviti menerusi ‘Games Based Learning’, ‘Story Telling’ & ‘Energizer’ yang lebih menarik. Kini, EL@S (Effective Learning Activities) membuka ruang untuk berkongsi tips dan metode yang membuatkan audien akan lebih berminat untuk mendengar dan mengikuti apa aktiviti-aktiviti latihan seterusnya.

Buat Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Sehingga kini, beliau yang lebih mesra dikenali sebagai Cgu Jinggo telah diberi kepercayaan untuk mengendalikan pelbagai progam latihan ‘indoor’ dan ‘outdoor’, melebar jemputan ceramah, latihan atau seminar berbentuk motivasi pelajar, kepimpinan, pembinaan pasukan, kemahiran komunikasi dan softskill, TOT Kemahiran Kejurulatihan, secara sepenuh masa di seluruh pelusuk Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

Terdapat Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Beliau juga turut menerbitkan bukunya sendiri berjudul ‘ELAS, Belajar Itu Memang Menyeronokkan’ pada akhir 2015 yang membincangkan tentang ELAS atau ‘Effective Learning Activities’ iaitu satu model latihan. Ianya merupakan satu kaedah pengajaran berkesan ‘Effective Teaching’ dan dibuatkan khas untuk menjadi buku panduan atau ‘handbook’ dalam bidang latihan kepada guru, kaunselor atau jurulatih dalam bidang latihan.

Beri Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Terdapat penerangan yang praktikal serta refleksi yang panjang lebar mengenai hampir 40 permainan atau games di dalam buku tersebut dan ternyata, kesemua permainan itu telah terbukti berkesan setelah dipraktikkan beliau sepanjang lebih 20 tahun penglibatan dalam bidang latihan.

Komitmen  dalam bidang Latihan ;

 • Pembantu Pegawai Penyelidik FRIM (Institut Perhutanan Malaysia)
 • Pegawai Pendidikan MNS (Malaysia Nature Society)
 • Penggerak Rakan Muda Cinta Alam Malaysia
 • Jurulatih TOT Jabatan Alam Sekitar  Malaysia
 • Jurulatih dan Ketua Jurulatih PLKN (Program Latihan Khidmat Negara)

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Komitmen dalam bidang Sosial;

 • Mantan Timbalan Presiden RCOM Malaysia (Recycle Community)
 • Mantan Setiausaha Kerja MAPIM (Mimbar Permuafakatan Keibubapaan Malaysia)
 • Mantan Pengerusi Penduduk Perumahan Anggerik Bukit Sentosa, Rawang.

Modul Program Yang Ditawarkan

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Sepanjang program ini terbahagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian ini meliputi 4 proses iaitu Ice Breaking, Energizer Atau Petenaga, Motivasi (Softskills) Dan Team Building.

 1. ELAS 4 Why Factor : Storytelling, Anologi
 2. ELAS 4 Softskill : Games Based Leraning, Storytelling
 3. ELAS 4 Action : Games Based Learning, Storytelling, Coaching
 4. ELAS 4  Team : Games Based Learning, Coaching

Modul ini boleh disesuaikan untuk sesi 2 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari dan 3 hari.

Selain cara Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Pakej Yang Ditawarkan

Melalui Pendekatan Gamification – Fun Learning;

 • Modul Motivasi Perubahan Diri – Sekolah UPSR, PT3, SPM, STPM.
 • Modul Pembinaan Karektor (SoftSkill) – IPT, IPTS, Kolej.
 • TOT ELAS kepada warga pendidikan – Pendidikan Awal, Kaunselor, Pensyarah.
 • Modul Pendidikan Alam Sekitar.
 • Modul Kekeluargaan & Keibubapaan.
 • Modul Insaniah – Jati Diri.
 • Modul Pendidikan Luar.
 • Modul Membina Pasukan (TeamBuilding).

Terdapat Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

 • ELAS 4 Student : Pendekatan Gamification-( Modul Seronoknya Belajar )
 • ELAS 4 Cikgu : Pendekatan Gamification – Games Based Learning(Modul LADAP)
 • ELAS 4 Teacher : Pendekatan Gamification –Games Based Leraning kepada Guru / Pengurusan Taska/Tadika(Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 • ELAS 4 Parent : Pendekatan Softskill melalui TRUST-( Modul kepada ibubapa )

Objektif Program

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Di akhir program, peserta berupaya untuk :

 • Membina hubungan dengan pelajar atau peserta dengan lebih berkesan.
 • Memperkasa sessi pembelajaran di dalam dan di luar kelas dengan aktiviti dan games beserta kupasan yang bermanfaat.
 • Menambah nilai diri dan orang sekeliling ke arah lebih baik.
 • Menguasai aktiviti-aktiviti dan games yang pelbagai.
 • Menarik minat dan fokus pelajar atau peserta dalam kelas dengan lebih efektif.

Testimoni Peserta ELAS

Terdapat ciri Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Cikgu Jinggo mempunyai pendekatan tersendiri untuk menyampaikan isi – isi ceramah

Ada Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Tahniah!

Latihan Kepimpinan Eksekutif untuk Pengurusan

Banyak ilmu yang ditimba melalui ELAS

Sertai ELAS Sekarang!

Sekiranya anda mencari Trainer untuk Program Latihan Kepimpinan atau Program Latihan Pengurusan, bolehlah menggunakan khidmat CJ-ECO Consultancy ini. Kepakaran mereka dengan modul ELAS pasti akan membuatkan pekerja akan lebih seronok menghadiri aktiviti ini. Untuk info lanjut tentang maklumat kursus yang ditawarkan, boleh berhubung terus dengan mereka menerusi maklumat di bawah.

CJ-ECO CONSULTANCY
Hubungi:
Cikgu Jinggu: Tekan untuk telefon (017-6634254) | Tekan untuk WhatsApp
Eepa: Tekan untuk telefon (017-7291326) | Tekan untuk WhatsApp

Nak tahu info lanjut tentang Kursus ELAS?

Sila telefon ke +60176634254 atau WhatsApp SEKARANG!

ProfHariz

No.1 Modern Muslim's Lifestyle Website in Malaysia

Beli Sekarang
Waze / Google Map

B12-08 Flr 12 Galeria Residence Wing B, Jalan Putra Permai 2, Taman Equine, 43300 Seri Kembangan, Selangor

   
Nak tahu info lanjut tentang Kursus ELAS?

Sila telefon ke +60176634254 atau WhatsApp SEKARANG!

Call Whatsapp Layari Website

Nak tahu info lanjut tentang Kursus ELAS?

Sila telefon ke +60176634254 atau WhatsApp SEKARANG!