Kerjaya
Aug 14, 2018, 12:10pm

Contoh Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29 Versi 15 Ogos 2018


Shares163

Pertama sekali, tahniah diucapkan kepada calon – calon yang telah layak untuk menduduki peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir N29 untuk tahun 2018. Anda bakal menjawat satu jawatan yang diingini ramai sekiranya anda lulus peperiksaan ini. Penolong Pegawai Tadbir N29 bertanggungjawab untuk menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan pentadbiran pejabat dan pelbagai urusan yang berkaitan.

soalan penolong pegawai tadbir n29

Setelah anda menyemak kelayakan anda di laman web SPA, paparan skin seperti di bawah akan dikeluarkan untuk info anda. Peperiksaan anda akan dijalankan pada 15/8/2018 dan bermula dari jam 8.00 malam sehingga 9.40 malam dan terbahagi kepada dua bahagian. Jadi, anda boleh melihat contoh – contoh soalan yang akan diberikan kepada anda seperti di bawah agar anda dapat mengulangkaji sebelum menduduki peperiksaan berikut.

Dapatkan Soalan Penolong Pegawai Tadbir n29 Anda Sekarang!

Anda pasti dapat menduduki peperiksaan online anda dengan lancar sekiranya anda mendapatkan tips daripada Prof Hariz yang bijak dan berpengalaman ini. Ramai yang telah mendapatkan bantuan beliau dan ianya telah terbukti berkesan dan membolehkan mereka untuk menjawat jawatan sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29. Segala tips – tips yang diberikan adalah berkesan dan akan jawatan yang diidamkan itu pasti akan menjadi milik anda. Jangan tunggu lagi, dapatkan khidmat dan tips dari Prof Hariz sekarang!

Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

TIPS dan SOALAN PEPERIKSAAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
WhatsApp Terus Ke Prof Hariz : +60 18 – 462 8798

Pembahagian Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

Mencari Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Soalan – soalan yang bakal ditunjukkan hanyalah soalan ramalan jadi anda tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada soalan – soalan ini. Soalan – soalan yang bakal anda duduki akan dibahagikan kepada dua bahagian dan saya akan menyenaraikan bahagian itu di bawah supaya anda dapat melihat format soalan dengan lebih jelas;

Terdapat Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

1. Seksyen A (Pengetahuan Am)

Masa: 40 minit
Masa Mula: 8.00 P.M.
Masa Tamat: 8.40 P.M.

2. Seksyen B ( Daya Menyelesaikan Masalah)

Masa: 50 minit
Masa Mula: 8.55 P.M.
Masa Tamat: 9.40 P.M.

Seksyen A: Peperiksaan Online Penolong Pegawai Tadbir N29

Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Seksyen A merupakan seksyen dimana anda bakal diuji tentang pengetahuan am anda di dalam negara dan juga di luar negara. Secara umumnya, anda akan diberikan soalan – soalan yang berkaitan tentang subjek dan juga skop yang luas secara global.

Selain itu Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Jadi, anda dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber Malaysia/ infrastruktur, pengurusan sumber ekonomi/ kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat, pentadbiran dan pembangunan wilayah / tanah / daerah, keselamatan dan pertahanan negara.

Contoh Soalan dan Jawapan Seksyen A Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terletak di bawah

A. Kementerian Kewangan.
B. Kementerian Dalam Negeri.
C. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.
D. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan.

Jawapan: A

2. Manakah antara berikut yang telah diwartakan sebagai Pulau Bebas Cukai?

I. Pulau Perhentian
II. Pulau Langkawi
III. Pulau Tioman
IV. Labuan

A. I dan III
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

Jawapan: D

3. Berikut ialah Bidang-Bidang Keberhasilan Utama Negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, kecuali

A. menangani kos sara hidup.
B. mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan.
C. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.
D. meningkat taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah.

Jawapan: B

4. Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) merupakan bantuan kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada

I. kanak-kanak.
II. balu askar dan polis.
III. orang kelainan upaya.
IV. mangsa bencana alam.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Jawapan: A

5. Dimanakah terletaknya Tapak Penyelidikan Arkeologi Sungai Batu?

A. Kedah
B. Perak
C. Johor
D. Sabah

Jawapan: A

6. Semasa penerimaan barang dari pembekal, apakah prosedur yang perlu dilalui dahulu oleh sesebuah syarikat atau agensi kerajaan mengikut susunan di bawah ini?

I. Pegawai Keselamatan Cop “Delivery Order” untuk pastikan barang tersebut wujud dan masuk ke dalam kawasan jabatan.
II. Penyelia Stor Menerima Barang dan mengira barang.
III. Penyelia stor akan menandatangani “Delivery Order”.
IV. “Delivery Order” yang telah disahkan oleh ketua jabatan pula diberikan kepada kerani akaun untuk direkodkan ke dalam sistem akaun syarikat.

A. I, III, IV,II
B. I, II, III, IV
C. I, III, II, IV
D. I, IV,II,III

Jawapan: B

Seksyen B: Peperiksaan Online Penolong Pegawai Tadbir N29

Antara Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Seksyen B merupakan bahagian untuk menguji ketajaman dan kepantasan minda anda. Jadi, soalan – soalan yang berada di bahagian B merupakan soalan yang berbentuk konsep – konsep matematik, kemahiran logik dan kemahiran mengintepretasi data. Anda perlu pantas dalam menyelesaikan masalah – masalah yang diberikan kerana masa yang diperuntukkan cuma 50 minit sahaja.

Dapatkan Soalan Penolong Pegawai Tadbir n29 Anda Sekarang!

Anda pasti dapat menduduki peperiksaan online anda dengan lancar sekiranya anda mendapatkan tips daripada Prof Hariz yang bijak dan berpengalaman ini. Ramai yang telah mendapatkan bantuan beliau dan ianya telah terbukti berkesan dan membolehkan mereka untuk menjawat jawatan sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29. Segala tips – tips yang diberikan adalah berkesan dan akan jawatan yang diidamkan itu pasti akan menjadi milik anda. Jangan tunggu lagi, dapatkan khidmat dan tips dari Prof Hariz sekarang!

Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

TIPS dan SOALAN PEPERIKSAAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
WhatsApp Terus Ke Prof Hariz : +60 18 – 462 8798

Contoh Soalan dan Jawapan Seksyen B Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

i) Konsep Matematik

Konsep matematik yang diberikan adalah berbentuk soalan – soalan algebra dan juga geometri. Jadi, pastikan anda mengulang kaji soalan – soalan begini dengan baik sebelum menekan pautan untuk menduduki peperiksaan online  ini.

Antaranya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Contoh Soalan dan Jawapan:

1. Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.

Selain adanya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Sekiranya lebar petak B adalah 7 meter, hitung keluasan petak B.

A. 105m2
B. 125m2
C. 230m2
D. 245m2

Jawapan: A

Teknik menjawab

Petak C = 1/4 daripada keluasan bilik A
Petak C = 1/4 * (10 * 10)

= 25 m2

Panjang Petak B = panjang petak A + panjang petak C

= 10 + 5
= 15 m

Luas petak B = 15 * 7 = 105 m210

2. Setiap bulan, David membelanjakan 10% daripada gajinya bagi membayar kad kredit berjumlah RM100. Jika sekiranya gaji beliau dinaikkan sebanyak 20%, berapakah jumlah yang perlu dibayar bagi kad kreditnya?

A. RM100
B. RM120
C. RM160
D. RM200

Jawapan: B

Teknik Menjawab:

10% daripada jumlah gaji                     = RM100
100% gaji = 100/20 x RM100              = RM1,000
20% kenaikan gaji                                  = 20/100 x RM1,000
= RM200

= RM200 + RM1,000
= RM1,200

Bil kad kredit baru
= 10% x RM1,200
= RM120

ii) Kemahiran Logik

Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Kemahiran Logik merupakan bahagian yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran anda untuk berfikir dan mengaplikasikan maklumat yang diberikan kepada anda supaya anda boleh memilih jawapan yang betul ketika menjawab soalan yang diberikan kepada anda.

Contoh Soalan dan Jawapan;

1. Urutan yang terakhir ialah rajah

Seterusnya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Jawapan: C

2. Apakah nilai paling sesuai bagi A?

Adanya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Jawapan: B

Teknik menjawab:

94 / 47 = 2
180 / 45 = 4
126 / 42 = A
A = 3

iii) Kemahiran Mengintepretasi Data

Kemahiran mengintepretasi data merupakan soalan menyelesaikan masalah yang diberikan kepada anda melalui perangkaan. Soalan – soalan tersebut perlu dianalasis menggunakan graf – graf atau rajah yang diberikan agar anda dapat memberikan jawapan dengan mudah.

Contoh Soalan dan Jawapan;

1. Jumlah cukai yang harus dibayar bagi pendapatan bercukai berjumlah RM 8,500 ialah

A. RM 815
B. RM 820
C. RM 825
D. RM 1,050

Jawapan: C

Rajah di bawah menunjukkan bilangan kamera digital yang dijual pada tahun 2007 dan 2008. Sebanyak 290 kamera digital telah dijual dari tahun 2007 hingga 2010 dengan nisbah pada tahun 2009:2010 adalah 3:4.

Mencari-cari Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Bilangan kamera digital yang dijual dalam tahun 2010 ialah

A. 30
B. 60
C. 80
D. 140

Jawapan: C

Teknik menjawab:

Jumlah kamera digital yang dijual                                  = 290 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 07/08                     = 150 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 09/10                      = 290 – 150
= 140 buah

Oleh yg demikian,

3:4                  = 140 buah
1 buah            = 140/7 = 20
dan 4 buah  = 4x 20 = 80 buah

Oleh itu jualan kamera digital pada tahun 2010 ialah sebanyak 80 buah.

Skop Kerja Penolong Pegawai Tadbir N29

Antara skop – skop kerja Penolong Pegawai Tadbir N29 termasuklah;

Pengurusan

Terdaptnya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

 • Penyeliaan dan kepimpinan dalam jabatan/organisasi. Maknanya anda terlibat membantu dalam tugasan mengurus/selia/memimpin jabatan/ anda berkhidmat termasuk kakitangannya.
 • Menyelesai masalah dan membuat keputusan dari isu-isu yang timbul berkaitan petadbiran/ penyeliaan jabatan anda
 • Mengurus perjalanan tugas/projek/perjalanan satu-satu jabatan termasuk pengurusan kakitangan

Aspek Pentadbiran Pejabat

Terdapat Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

 • Sistem Fail dan Rekod – mengurus dengan efektif sistem failing/rekod unit/jabatan termasuk membuka fail baru, penutupan fail/rekod, pembukaan semula, pelupusan, arkib..
 • Surat menyurat – menguruskan penyediaan surat, penghantaran surat – keluar dan masuk
 • Pengurusan mesyuarat – penganjuran mesyuarat, penyediaan minit menysuarat
 • Perhubungan – berkomunikasi dengan pelanggan kerajaan, termasuk rakyat
 • Arahan Keselamatan – memastikan panduan keselamatan disediakan di setiap unit/jabatan.
 • Etika dan Protokol – menguruskan/menerangkan etika/protocol kerja kepada kakitangan

Hal-Hal Kewangan

Selain itu Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

 • Belanjawan dan perakaunan – menguruskan perbelanjaan unit/jabatan untuk kursus, majlis, mesyuarat dan menyediakan akaun untuk kesemua perbelanjaan
 • Prosedur pembelian, stok, penjualan dan sewaan – menyediakan prosedur dalam urusan pembelian, stok, jual dan sewaan termasuk penyediaan invois
 • Pembayaran dan penerimaan – menguruskan urusan pembayaran dan penerimaan kos untuk pembelian, jualan, sewaan dan stok..
 • Tuntutan – menguruskan tuntutan termasuk tuntutan dari pelanggan kerajaan, kakitangan berkaitan OT, Claim, gaji dan lain – lain

Kelebihan Bekerja Sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29

Sekiranya anda berkhidmat di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, ini bermaksud anda akan berkhidmat untuk kerajaan Malaysia, dan anda bakal mendapat pelbagai kelebihan yang dinikmati oleh kesemua penjawat awam di Malaysia. Antara kelebihan – kelebihan yang anda bakal perolehi sekiranya anda berkhidmat sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29 adalah;

Selain Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

 • Elaun perumahan
 • Elaun Sara Hidup (COLA)
 • Imbuhan tetap khidmat awam (Itka)
 • Kenaikan gaji setiap tahun
 • Kemudahan pinjaman komputer dan kenderaan
 • Cuti tahunan mengikut kelayakan
 • Cuti bersalin
 • Pinjaman perumahan
 • Caruman KWSP atau pencen
 • Bersara pada umur 58 tahun
 • Peluang kenaikan pangkat dengan cepat
 • Peluang melanjutkan pelajaran secara percuma
 • Peluang untuk berkursus dari semasa ke semasa
 • Lebih banyak masa diluangkan bersama keluarga
 • Tidak akan diberhentikan kerja sewenang-wenangnya
 • Kemudahan perubatan secara percuma untuk keluarga dan ibu bapa

Mahukan Tips dan Contoh Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29 ?

Ada Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Anda boleh dapatkan lebih banyak contoh soalan yang lengkap dan tips – tips penting sebelum anda menjalani peperiksaan online Penolong Pegawai Tadbir N29 dengan melayari https://www.profhariz.com. Beliau merupakan seorang yang amat professional dan berpengalaman dalam tentang pelbagai peperiksaan online dan boleh membantu anda untuk berjaya mendapatkan jawatan tersebut dengan tips – tips dan soalan yang lebih lengkap!

Testimoni Para Peserta Yang Mendapatkan Bantuan Prof Hariz Untuk Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

Adanya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Terdapatnya Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Terdapat Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir

Dapatkan Soalan Penolong Pegawai Tadbir n29 Anda Sekarang!

Anda pasti dapat menduduki peperiksaan online anda dengan lancar sekiranya anda mendapatkan tips daripada Prof Hariz yang bijak dan berpengalaman ini. Ramai yang telah mendapatkan bantuan beliau dan ianya telah terbukti berkesan dan membolehkan mereka untuk menjawat jawatan sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29. Segala tips – tips yang diberikan adalah berkesan dan akan jawatan yang diidamkan itu pasti akan menjadi milik anda. Jangan tunggu lagi, dapatkan khidmat dan tips dari Prof Hariz sekarang!

Soalan Penolong Pegawai Tadbir N29

TIPS dan SOALAN PEPERIKSAAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
WhatsApp Terus Ke Prof Hariz : +60 18 – 462 8798

Mahu Marketing Produk Anda ? Hubungi ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut:

ProfHariz

No.1 Modern Muslim's Lifestyle Website in Malaysia

Beli Sekarang
Waze / Google Map

B12-08 Flr 12 Galeria Residence Wing B, Jalan Putra Permai 2, Taman Equine, 43300 Seri Kembangan, Selangor

   
Mahu Marketing Produk Anda ? Hubungi ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut:

Call Whatsapp Layari Website

Mahu Marketing Produk Anda ? Hubungi ProfHariz SEKARANG!

Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk info lanjut: